Här finns tikar som tidigare tillhört oss men som numera bor hos någon annan eller som övergått till fodervärden