BIR och BIM på My Dog i GBG 5/1 2019 Skogsliljans Figo och Skogsliljans Alva